Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 335) starsze aktualności »Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

12.10.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiSzkolenie pn. 'Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi'

22.07.2020

Szkolenie pn. 'Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi'Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

22.06.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiInformacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2019

16.06.2020

Informacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2019Życzenia Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2020

Życzenia Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Dnia SołtysaInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

19.02.2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejZawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.12.2019

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w LubrańcuZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

22.11.2019

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w LubrańcuZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

25.10.2019

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w LubrańcuRoczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

15.10.2019

Roczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.09.2019

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 05 września 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510

05.09.2019

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 05 września 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

21.08.2019

Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510

27.06.2019

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

19.06.2019

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuInformacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2018

17.06.2019

Informacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2018Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

21.05.2019

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną Starosty Włocławskiego

29.03.2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną Starosty WłocławskiegoZawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.03.2019

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

18.02.2019

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 335) starsze aktualności »