Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 343) starsze aktualności »Zawiadomienie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.:'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynie

09.04.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.:'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynieZawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Poznaniu o podjęciu z urzędu postępowania adm. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz. ze złoża 'Dęby Szlacheckie' w gm. Babiak i Ko

23.03.2021

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Poznaniu o podjęciu z urzędu postępowania adm. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz. ze złoża 'Dęby Szlacheckie' w gm. Babiak i KoObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włoclawku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - przyłącza elektroe

18.03.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - przyłącza elektroŻyczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2021

Życzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z okazji Dnia SołtysaObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej dla zadania ' Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino'

24.02.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej dla zadania ' Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino'Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.

19.02.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.

27.01.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

12.10.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiSzkolenie pn. 'Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi'

22.07.2020

Szkolenie pn. 'Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi'Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

22.06.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiInformacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2019

16.06.2020

Informacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2019Życzenia Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2020

Życzenia Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Dnia SołtysaInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

19.02.2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejZawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.12.2019

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w LubrańcuZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

22.11.2019

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w LubrańcuZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

25.10.2019

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w LubrańcuRoczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

15.10.2019

Roczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.09.2019

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 05 września 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510

05.09.2019

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 05 września 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 343) starsze aktualności »