Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 361) starsze aktualności »Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego

15.10.2021

Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu SolidarnościowegoZawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomi

22.09.2021

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomiOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BONIEWO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, -budowa elektroenergetycznej linii kablowe

17.09.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BONIEWO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, -budowa elektroenergetycznej linii kabloweOgłoszenie o przeprowadzeniu wyborów na Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedlowej

06.07.2021

Ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów na Przewodniczącego Zarządu Rady OsiedlowejObwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych...

30.06.2021

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...

24.06.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...

24.06.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/2021 z dn. 27.04.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dn. 14.05.2021r. znak WIR.II.747.18.2020.EP, ...Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz

24.06.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszObwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych dot. realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 - budowa obwodnicy miasta Lubraniec

16.06.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych dot. realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 - budowa obwodnicy miasta LubraniecObwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia ...'

07.06.2021

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Wykonaniu urządzenia ...'Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.13.2020 zatwierdzającej opracowanie pt. 'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270...'

25.05.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.13.2020 zatwierdzającej opracowanie pt. 'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270...'Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 56/3 obręb Ann

18.05.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 56/3 obręb AnnZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ws. nieterminowego załatwienia sprawy dot. wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża 'Dęby Szlacheckie'...

17.05.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ws. nieterminowego załatwienia sprawy dot. wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża 'Dęby Szlacheckie'...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2021r. uzupełniające z urzedu decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak WIR.II.18.2020.EP ustalającą na rzecz PERN Spółki Akcyjnej .....

14.05.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2021r. uzupełniające z urzedu decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak WIR.II.18.2020.EP ustalającą na rzecz PERN Spółki Akcyjnej .....Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie robót geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi DW270 ...

10.05.2021

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie robót geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi DW270 ...Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej dla zadania ' Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino'

30.04.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej dla zadania ' Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino'Informacja o wydanym w dniu 30 kwietnia 2021 r.na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego postanowienia o nie wnoszeniu zastrzeżeń do zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich.

30.04.2021

Informacja o wydanym w dniu 30 kwietnia 2021 r.na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego postanowienia o nie wnoszeniu zastrzeżeń do zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich.Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 192/2 obręb 00

23.04.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 192/2 obręb 00Zawiadomienie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.:'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynie

09.04.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.:'Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynieZawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Poznaniu o podjęciu z urzędu postępowania adm. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz. ze złoża 'Dęby Szlacheckie' w gm. Babiak i Ko

23.03.2021

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Poznaniu o podjęciu z urzędu postępowania adm. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzysz. ze złoża 'Dęby Szlacheckie' w gm. Babiak i KoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 361) starsze aktualności »