Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 379) starsze aktualności »Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. Lubrani

28.04.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. LubraniObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

08.03.2022

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowaniaOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

08.03.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie na działce nr 32 obręb Bielawy studni głębinowej, wykonanie systemu odwodnień ciśnieniowych ....

01.02.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie na działce nr 32 obręb Bielawy studni głębinowej, wykonanie systemu odwodnień ciśnieniowych ....Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie studni nr 4 i 5 na działce nr 99/1 obręb Żydowo usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z uję

31.01.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie studni nr 4 i 5 na działce nr 99/1 obręb Żydowo usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęObwieszczenie Starosty Włocławskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej pn. :Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)”, oznaczona numerem działki 4

25.01.2022

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej pn. :Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)”, oznaczona numerem działki 4AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIEC

13.01.2022

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBRANIECDODATEK OSŁONOWY - INFORMACJA

13.01.2022

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJAObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz. wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 85 obręb Lubrańczyk.

09.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz. wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na terenie działki 85 obręb Lubrańczyk.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

30.11.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania

16.11.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowaniaBudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych ...

15.11.2021

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej SN na działkach oznaczonych ...CYFROWA GMINA- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR”

29.10.2021

CYFROWA GMINA- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR”Informacja o konsultacjach społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu w Projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

29.10.2021

Informacja o konsultacjach społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu w Projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego

15.10.2021

Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022 w ramach Funduszu SolidarnościowegoZawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomi

22.09.2021

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomością w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn. : Budowa pośredniej stacji pomp SC -1 A pomiAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 379) starsze aktualności »