Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 396) starsze aktualności »Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 145, obręb 0025 Ossow

15.09.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 145, obręb 0025 OssowObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi nr 29

09.09.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi nr 29OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję W

08.09.2022

wydał decyzję z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 z dnia 2Zawiadomienie PERN S.A. o zakończeniu robot budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych w związku z realizacją przyłącza elektroenergetycznego w ramach inwestycji pn.: 'Budowa pośre

08.09.2022

Zawiadomienie PERN S.A. o zakończeniu robot budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych w związku z realizacją przyłącza elektroenergetycznego w ramach inwestycji pn.: 'Budowa pośreinformacja w sprawie terminu dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo

18.08.2022

informacja w sprawie terminu dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego SarnowoOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe

29.07.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogoweObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania

21.07.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ...

24.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ...Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni w m. Ma

24.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystani z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych - punktu zlewnego na terenie oczyszczalni w m. MaObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 21.06.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło – Budowa obwodnicy m. Lubraniec'

21.06.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 21.06.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło – Budowa obwodnicy m. Lubraniec'Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2, zlokalizowanej na dz. ewid. 16/1 obręb Kolonia Piaski, gm. Lub

17.06.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2, zlokalizowanej na dz. ewid. 16/1 obręb Kolonia Piaski, gm. LubObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie na działce nr 72 obręb Koniec gm. Lubraniec studni głębinowej, wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych

30.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie na działce nr 72 obręb Koniec gm. Lubraniec studni głębinowej, wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowychObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 13, obręb 0034 Sułkow

30.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni nr 1 na dz. nr 13, obręb 0034 SułkowObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obręb Ossowo, gm. Lubraniec

25.05.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obręb Ossowo, gm. LubraniecObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. Lubrani

28.04.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych ( dz. 61 obręb Kolonia Piaski gm. LubraniObwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr 1 ( dz. 5/5 obręb Borek gm. Lubraniec), urządzenia do nawadniania...Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...

22.03.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1...Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 396) starsze aktualności »