Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 423) starsze aktualności »POSTANOWIENIE Nr 83/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU Iz dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania

29.05.2023

POSTANOWIENIE Nr 83/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU Iz dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowaniaObw. Wojeowdy Kuj-Pom z dnia 29.05.2023 r. o wyd. decyzji o ustal. lokalizacji inw. towarz. inw. w zakresie terminalu pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn na gazociągu DN 500 MOP 2,5 MPa relacji Nowiny Brdowskie - Wieniec'

29.05.2023

Obw. Wojeowdy Kuj-Pom z dnia 29.05.2023 r. o wyd. decyzji o ustal. lokalizacji inw. towarz. inw. w zakresie terminalu pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn na gazociągu DN 500 MOP 2,5 MPa relacji Nowiny Brdowskie - Wieniec'Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 12/2023 - 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225'

25.05.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 12/2023 - 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225'Zawiadomienie o zebraniu dowodów w związku z toczącym się post. ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:' Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłow

19.05.2023

Zawiadomienie o zebraniu dowodów w związku z toczącym się post. ws. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:' Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brdowskie - Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki ZgłowObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 09.05.2023 r. o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+

09.05.2023

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 09.05.2023 r. o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+POSTANOWIENIE Nr 68/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKUI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubraniec do stanu faktycznego

27.04.2023

POSTANOWIENIE Nr 68/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKUI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubraniec do stanu faktycznegoPOSTANOWIENIE Nr 67/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKUI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

27.04.2023

POSTANOWIENIE Nr 67/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKUI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychObwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19.04.2023 r. w przedmiocie wydania decyzji z dnia 04.04.2023 r. dot.: 'Rozbudowy drogi woj. nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec'.

19.04.2023

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19.04.2023 r. w przedmiocie wydania decyzji z dnia 04.04.2023 r. dot.: 'Rozbudowy drogi woj. nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec'.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dn. 4.04.2023 r. o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kuj. – Ko

04.04.2023

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dn. 4.04.2023 r. o wszczęciu postępowania adm. ws. wydania dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kuj. – KoObwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn, na gazociągu DN500 MOP2,5 M

30.01.2023

Obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo-upustowego Z-11 Skaszyn, na gazociągu DN500 MOP2,5 MOgłoszenie o zebraniu członków Zarządu Rady Osiedla

24.01.2023

Ogłoszenie o zebraniu członków Zarządu Rady OsiedlaOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji nr 14/2022 znak: WIR.II.747.5.4.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wejście na teren buduwy

30.11.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji nr 14/2022 znak: WIR.II.747.5.4.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wejście na teren buduwyOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki: Powiat włocławski, Gmina Lubraniec, obręb 0006 Borek:

04.11.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki: Powiat włocławski, Gmina Lubraniec, obręb 0006 Borek:Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

03.11.2022

Nabór zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ' Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2023 w ramach Funduszu SolidarnościowegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 423) starsze aktualności »