Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 337) starsze aktualności »Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.03.2019

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

18.02.2019

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejZawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

24.01.2019

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM W MIEŚCIE LUBRANIEC

10.01.2019

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM W MIEŚCIE LUBRANIECZEBRANIA WYBORCZE W SOŁECTWACH I MIEŚCIE

07.01.2019

ZEBRANIA WYBORCZE W SOŁECTWACH I MIEŚCIEZawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

21.12.2018

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuPlany polowań zbiorowych sezon 2018-2019

30.11.2018

Plany polowań zbiorowych sezon 2018-2019Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

29.11.2018

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuOBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,0510

27.11.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,0510POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lubrańcu

09.11.2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w LubrańcuRoczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

07.11.2018

Roczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

26.10.2018

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuOBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 17 października 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190618C Kazanie – Turowo od km 0+000 do km 1+1857,53

17.10.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 17 października 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190618C Kazanie – Turowo od km 0+000 do km 1+1857,53OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 17 października 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190607C Krowice – Bielawy od km 0+009 do km 0+304

17.10.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 17 października 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190607C Krowice – Bielawy od km 0+009 do km 0+304Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

26.09.2018

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)...

24.09.2018

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki)...Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 17 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej pn.'Rozbudowa drogi gminnej Nr 190607C Krowice-Bielawy...'

17.09.2018

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 17 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej pn.'Rozbudowa drogi gminnej Nr 190607C Krowice-Bielawy...'Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

20.08.2018

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w LubrańcuObwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego

14.08.2018

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

27.06.2018

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 337) starsze aktualności »