Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną Starosty Włocławskiego 29.03.2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną Starosty Włocławskiego

29.03.2019

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej: kpa)

zawiadamiam:

czytaj treść obwieszczenia.... (388kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Waszak - Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa (29 marca 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 kwietnia 2019, 10:50:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235