Roczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 202015.10.2019

Roczny program współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

15.10.2019

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2020 roku. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego.
Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, który w roku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot przeznaczonych na ich realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2020. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 30 października br., można je składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu ul. Brzeska 49, 87 - 890 Lubraniec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@lubraniec.pl.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (15 października 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (15 października 2019, 13:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211