Informacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 201916.06.2020

Informacja o debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za rok 2019

16.06.2020

Na dzień 25 czerwca 2020 r. zaplanowano termin obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu.

W porządku obrad przewidziano, m. in. następujące punkty:
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lubraniec za 2019 r.
9. Debata dotycząca raportu o stanie Gminy Lubraniec za 2019 r.
a/ opinie komisji stałych rady,
b/ wystąpienia radnych,
c/ wystąpienia mieszkańców gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca wotum zaufania. 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Jednocześnie, w myśl art. 28 aa ust. 7 i ust. 8 cytowanej ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy ( w naszym przypadku zgłoszenie należy złożyć do 24 czerwca 2020 r. ). 

Z treścią „Raportu o stanie Gminy Lubraniec za 2019 r.” można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, pok. Nr 22 w godzinach urzędowania. Ponadto „Raport o stanie Gminy Lubraniec za 2019 r.” został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w zakładce Prawo Lokalne pod tytułem Raport o stanie gminy. 

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy skorzystania z przysługującego prawa zabrania głosu w debacie oraz zapoznania się z treścią raportu, poniżej zamieszczono do pobrania wzór zgłoszenia do udziału w debacie oraz odnośnik do „Raportu o stanie Gminy Lubraniec za 2019 r.”.

Raport o stanie Gminy Lubraniec za 2019 rok

Druk zgłoszenia dla mieszkańców (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (16 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (16 czerwca 2020, 12:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124