informacja w sprawie terminu dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo18.08.2022

informacja w sprawie terminu dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo

18.08.2022

INFORMACJA

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt ww. miejscowego planu wraz z prognozą jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w godzinach urzędowania (należy umówić wizytę pod nr tel. 54 286 20 13, wew. 18 lub przez e-mail: de@lubraniec.pl lub za pomocą platformy epuap) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubrańcu: www: urzad@lubraniec.pl do 06.09.2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25.08.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pokój nr 25

Podczas dyskusji będzie miało miejsce:
  • omówienie założeń i rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu,
  • omówienie procedury zgłaszania uwag,
  • możliwość zgłaszania uwag,
  • omówienie dalszej procedury formalno-prawnej prac na projektem miejscowego planu,
  • rozmowa/dyskusja z zespołem projektowym (zabieranie głosu, zadawanie pytań).

Materiały informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo: http:/www.bip.lubraniec.pl. 

Zachęcamy do udziału!
 
Treść informacji (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (18 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (18 sierpnia 2022, 10:56:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101