Mapa Biuletynu

 Wybory prezydenckie 2020r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Dane publiczne
  · Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 Rolnictwo
  · Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
  · Straty spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
  · Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON
  · Komunikaty dla rolników
  · Informacje KRUS
  · Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  · Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
  · Zasady uboju z konieczności
  · ASF - wzory dokumentów dla hodowców świń
  · Wniosek o oszacowanie strat w uprawach
  · Plany urządzenia lasów
  · Powszechny spis rolny 2020
 INFORMACJE
  · Sprzedaż i dzierżawa działek, lokali, sprzętu
 Plany polowań
 NASZE MIASTO I GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Urząd miejski
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Zastępca Burmistrza
  · Rada miejska
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · · Transmisje z obrad rady miejskiej
  · · Interpelacje i zapytania
  · · Komunikaty o Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady
  · Struktura organizacyjna
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · Jednostki organizacyjne.
  · · Przedszkole Samorządowe
  · · Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu
  · · Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
  · · Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce
  · · Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie
  · · Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrańcu
  · · Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobi
  · · Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  · · Centrum Usług Wspólnych
  · Jednostki pomocnicze-sołectwa
  · System zatrudniania pracowników
  · Nabór pracowników na stanowiska pracy
  · Otwarty konkurs ofert
  · System Zarządzania Jakością
  · Konkursy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady Miejskiej
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · Imienne wykazy głosowań radnych
  · Opłaty i podatki
  · Taryfy
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Zarządzenia Burmistrza
  · Zarządzenia archiwalne (2003-2008)
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · Rządowe centrum legislacji
  · Projekty uchwał
  · Raport o stanie Gminy Lubraniec
  · Konsultacje z mieszkańcami
  · Ochrona Danych Osobowych
 FINANSE MIASTA I GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · Sprawozdania finansowe
  · · Sprawozdania finansowe za 2018r.
  · · Sprawozdania finansowe za 2019r.
  · Informacje finansowe
  · · Informacje finansowe w 2008r.
  · · Informacje finansowe w 2009r.
  · · Informacje finansowe w 2010r.
  · · Informacje finansowe w 2011r.
  · · Informacje finansowe w 2012r.
  · · Informacje finansowe w 2013r.
  · · Informacje finansowe w 2014r.
  · · Informacje finansowe w 2015r.
  · · Informacje finansowe w 2016r.
  · · Informacje finansowe w 2017r.
  · · Informacje finansowe w 2018r.
  · · Informacje finansowe w 2019r.
  · Budżet obywatelski
  · Opinie RIO
  · Majątek miasta i gminy
  · Podstawowa kwota dotacji
  · · 2019 rok
  · · 2020 rok
  · Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
  · Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
  · Plan zamówień publicznych
  · · Gmina Lubraniec
  · · Centrum Usług Wspólnych
  · Oferty inwestycyjne
 Jednostki oświatowe
  · Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Lubrańcu
  · · Statut Zespołu Szkół !
  · · Procedury
  · · Regulaminy
  · · Statut Zespołu Szkół
  · · Organizowane przetargi, zapytania ofertowe
  · · Ogłoszenia
 Ochrona środowiska
  · Program EKOpiec 2018
  · Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Postanowienia
  · Informacje o wszczęciu postępowania
  · Decyzje
  · Program Ochrony Środowiska
  · Plan Gospodarki Odpadami
  · Publicznie dostępny wykaz danych
  · Obwieszczenia
  · Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania
  · Petycje
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Rejestr instytucji kultury
  · Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 Oświadczenia majątkowe
  · Oświadczenia majątkowe w 2019 r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2018r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2017r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2016r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2015r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2014r.
  · Oświadczenia majatkowe w 2013r.
  · Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023
  · Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
  · Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  · Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
 Wybory parlamentarne 2019r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Wybory do parlamentu europejskiego 2019r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Wybory samorządowe 2018r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
  Referendum Ogólnokrajowe 2015
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki referendum
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU 2016R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 PRZEDTERMINOWE WYBORY BURMISTRZA LUBRAŃCA 2016R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY PREZYDENCKIE 2015R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY ŁAWNIKÓW w 2019 r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Uchwały w sprawie wyboru ławników
 WYBORY ŁAWNIKÓW w 2015r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Uchwały w sprawie wyboru ławników
 Wybory ławników
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Uchwały w sprawie wyboru ławników
  · Wybory ławników 2007r.
  · Wybory ławników w 2011 roku
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2006r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY PARLAMENTARNE 2007r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
 WYBORY PREZYDENCKIE 2010R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 WYBORY PARLAMENTARNE 2011R.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Zadania komisji
  · Skład komisji
  · Komunikaty o posiedzeniach
 Niebieska linia - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
 Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019r.