Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2725)

Przetarg nieograniczony

Uszczegółowienie zakresu robót do wykonania


Data: 2021-01-14 14:18:17
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - warunki udziału w postępowaniu


Data: 2021-01-13 10:49:23
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Zmiana siwz, przedmiaru robót i terminu składania


Data: 2021-01-12 15:23:49
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


Data: 2021-01-12 14:36:43
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Zmiana treści siwz, terminu składania ofert


Data: 2021-01-12 14:20:05
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Wynik postępowania


Data: 2021-01-05 15:31:38
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Wynik postępowania


Data: 2021-01-05 15:25:16
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Autokorekta - błąd literowy


Data: 2020-12-30 14:16:25
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Protokoły z obrad Rady Miejskiej w Lubrańcu

Publikacja protokołu Nr XVIII/2020


Data: 2020-12-30 10:23:15
Autor: Anna Ptaszyńska

Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-12-29 13:09:53
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-12-18 15:26:11
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Petycja z dn. 11 grudnia 2020 r.

publikacja informacji o sposobie załatwienia petycji


Data: 2020-12-17 15:08:12
Autor: Anna Ptaszyńska

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego - 2020 rok

poszerzono listę zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego


Data: 2020-12-16 13:46:48
Autor: Alicja Skrzypczyńska

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-12-15 15:15:07
Autor: Alicja Skrzypczyńska

XVII/159/2020

publikacja sprostowania Kolegium RIO


Data: 2020-12-11 10:43:41
Autor: Anna Ptaszyńska

XVIII/175/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-12-10 08:44:33
Autor: Anna Ptaszyńska

XVIII/174/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-12-10 08:43:52
Autor: Anna Ptaszyńska

XVIII/172/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-12-10 08:43:12
Autor: Anna Ptaszyńska

XVIII/171/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-12-10 08:42:37
Autor: Anna Ptaszyńska

XVIII/169/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-12-10 08:41:56
Autor: Anna Ptaszyńska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2725)