Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku
rejestr zmian informacji

publikacja rozstrzygnięcia postępowania
Data: 2018-03-16 10:37:53
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja Regulaminu pracy Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Data: 2018-03-08 14:16:28
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja wzoru oferty
Data: 2018-02-15 08:53:50
Autor: Wojciech Przybysz
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »