NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/208/2012Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2012uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Uchwała nr XVIII/208/2012
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2012


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XVIII/208/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020 (176kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/208/2012 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC (211kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/208/2012 - PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015 (145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2013, 12:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216