NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/337/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 maja 2022w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w LubrańcuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm

Uchwała nr XXXII/337/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 maja 2022


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm


Uchwała Nr XXXII/337/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii... (218kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (24 maja 2022, 13:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172