NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/344/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 czerwca 2022w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2021 r. i prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2022 – 2024Na podstawie art. 53 a ust. 4 w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm., art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 832 w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwała nr XXXIII/344/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2021 r. i prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2022 – 2024

Na podstawie art. 53 a ust. 4 w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm., art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 832 w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


Uchwała Nr XXXIII/344/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2021 r. i prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej.. (228kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (29 czerwca 2022, 12:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110