Uchwała nr XXXIII/347/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 czerwca 2022w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297

Uchwała nr XXXIII/347/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297


Uchwała Nr XXXIII/347/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy... (236kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2022 poz. 3478 z dnia 2022-07-01

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (29 czerwca 2022, 12:17:29)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (12 lipca 2022, 09:26:47)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130