Uchwała nr XXXIV/355/2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 17 sierpnia 2022w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej Narodzenia NMP w ZgłowiączceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm., art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/439 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 17 lutego 1981 roku znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm.

Uchwała nr XXXIV/355/2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 17 sierpnia 2022


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej Narodzenia NMP w Zgłowiączce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm., art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały Nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/439 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 17 lutego 1981 roku znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r., poz. 1457 z późn. zm.


Uchwała Nr XXXIV/355/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii... (235kB) pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze: Treść uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (19 sierpnia 2022, 13:33:19)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (19 września 2022, 11:33:28)
Zmieniono: publikacja uchwały RIO w Bydgoszczy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 67