Uchwała nr VIII/40/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 25 maja 2007zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami 2)

Uchwała nr VIII/40/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 25 maja 2007


zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami 2)


Uchwała Nr VIII/40/2007 (171kB) pdf

Uzasadnienie (93kB) pdf

Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK (76kB) pdf

Załącznik nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK (88kB) pdf

Załącznik Nr 3 Limit wydaków na wieloletnie programy inw. (83kB) pdf

Załącznik Nr 3a zadania inwestycyjne na 2007 rok (77kB) pdf

Załaczniki Nr 4 programy i środki unijne (82kB) pdf

Załacznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu (47kB) pdf

Załacznik Nr 6 Zadania administracji rządowej (72kB) pdf

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. (68kB) pdf

Załącznik nr 8 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (16 lipca 2007, 11:11:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12837