Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwały z 2008 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze uchwały »Uchwała nr XXIII/172/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2009 roku.

Uchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Uchwała nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubraniec na lata 2009 - 2015.

Uchwała nr XXIII/169/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXIII/168/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XXIII/167/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Uchwała nr XXIII/165/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok

Uchwała nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Uchwała nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji programu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Piorytet V – Dobre rządzenie.

Uchwała nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


przystąpienia i realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 - 2010 ”.

Uchwała nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.

Uchwała nr XXII/159 /2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Uchwała nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała nr XXII/156/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Uchwała nr XXII/155/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Uchwała nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską

Uchwała nr XXII/153/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij