Zarządzenie nr 8/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 stycznia 2010w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 8/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 stycznia 2010


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1], art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)[2] oraz uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert .... (374kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2010 z 29 stycznia 2010 roku (1527kB) pdf

Wzór oferty (78kB) plik

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (79kB) plik

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (4 lutego 2010, 15:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344