Zarządzenie nr 30/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 14 maja 2010w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie nr 30/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 14 maja 2010


w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 rokuczytaj treść zarządzenia (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (19 maja 2010, 12:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263