Zarządzenie nr 71/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 października 2010w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 71/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 października 2010


w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas  oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów z późn. zm., w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [1])
 
z a r z ą d z a m        


ZARZĄDZENIE nr 71/2010 (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 grudnia 2010, 13:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1289