Zarządzenie nr 76/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 października 2010w sprawie przeprowadzenia kontroli na prywatnych posesjach w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Zarządzenie nr 76/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 października 2010


w sprawie przeprowadzenia kontroli na prywatnych posesjach w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Na podstawie § 1 i § 3 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec w związku z art. 3 ust.  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U.z 2005 r Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.[1]).
 
zarządzam co następuje:


Zarządzenie nr 76 / 2010 (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 grudnia 2010, 22:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080