Zarządzenie nr 93/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 grudnia 2010w sprawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 93/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 16 grudnia 2010


w sprawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 93/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. (197kB) pdf

Załącznik nr 1 - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK (145kB) pdf

Załącznik nr 2 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK (121kB) pdf

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (162kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (18 lutego 2011, 11:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1278