2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 3/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 8 stycznia 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
 
–  art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
–         powołuje komisję przetargową w składzie:
 
1. Przewodniczący         - Jerzy Pawłowski
2. Z-ca                         - Marcin Czarniak
3. Członek                   - Andrzej Kolanowski
4. Członek                   - Ewa Janicka
4. Członek                   - Jarosław Koprowski
 
 
do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej Rabinowo – Czajno o długości 1,8 km realizowanej w ramach Projektu ZPORR ( Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ) Nr projektu Z/2.04/III/3.2/345/05 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji, umowa o dofinansowanie projektu Nr Z/2.04/III/3.2/345/05/U/227/06 z dnia 28 listopada 2006 oraz współfinansowany z budżetu państwa.
 
II.    Prace komisji mogą rozpocząć się przy 4 – osobowym składzie.
 
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (10 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 marca 2007, 12:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1282