2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 17/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu
z dnia 02 kwietnia 2007 roku
 
w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 
 

                                            zarządzam, co następuje :
  
                                                          §  1
 
Powołuję Komisję rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. Świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrańcu w składzie jak niżej :
 
1.   Wrzesiński Krzysztof                        -  Przewodniczący Komisji
2.   Czarniak Marcin                              -  Zastępca Przewodniczącego
3.   Pawłowski Jerzy                               -  Członek Komisji
4.   Brzezińska Maria                             -  Członek Komisji
5.   Janicka Ewa                                    -  Członek Komisji
6.   Pietrzak Hanna                               -   Członek Komisji         
  
                                                         §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                          L u b r a n i e c   
 
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (16 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 kwietnia 2007, 10:37:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443