2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 26/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 17 maja 2007 roku
 
w sprawie powołania komisji.
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
                                             zarządzam co następuje :
 
                                                            §  1
 
Powołać komisję w składzie:
 
1.     Przewodniczący                  - Andrzej Kolanowski
2.     Członek                            - Alicja Skrzypczyńska
3.     Członek                            - Jolanta Chudyk    
 
do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót polegających na wymianie przykanalików kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Redczu Kalnym.
 
                                                           §  2
 
Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
Prace komisji mogą rozpocząć się przy pełnym składzie.
 
                                                           §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (4 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (4 czerwca 2007, 09:30:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330