2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 60/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 25 września 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji odbiorowej.
 
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec,
zarządza:
 
1. Powołuje komisję odbiorową w składzie :
 
1.   Przewodniczący               - Andrzej Kolanowski
2.   Członek                         - Mirosław Lewandowski
3.   Członek                         - Alicja Skrzypczyńska    
 
do przeprowadzenia odbioru robót polegających na „ Budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ”.
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
3. Prace komisji mogą rozpocząć się przy pełnym składzie komisji.
 
4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 

 
                                                                                   B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (30 października 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 października 2007, 11:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221