2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 70/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 15 października 2007 roku
 
w sprawie powołania komisji odbiorowej.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                      Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
                                                        zarządza :
 
 
                                                           §  1
 
Powołuje komisję odbiorową w składzie:
 
1.     Przewodniczący              - Andrzej Kolanowski
2.     Członek                        - Paweł Kamiński
3.     Członek                        - Alicja Skrzypczyńska
 
do przeprowadzenia odbioru technicznego przyłącza wodociągowego w miejscowości Siemnówek zrealizowanego w ramach inwestycji: Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie, Koniec, Dobierzyn, Kłobia, Gołębin Parcele, Siemnówek, Redecz Wielki ”.
 
                                                           §  2
 
Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
                                                          §  3
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy pełnym składzie komisji.
 
                                                          §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (30 października 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 października 2007, 11:59:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386