2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach oświatowych gminy i miasta Lubraniec.

Na podstawie § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu oraz § 1 i § 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić kontrolę w jednostkach oświatowych gminy i miasta Lubraniec, zgodnie z planem kontroli stanowiących załącznik (61kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Krzysztof Wrzesiński (14 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 stycznia 2008, 09:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264