2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 12/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Na podstawie art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.1) w związku z art. 30 ust. 2, pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.2)

zarządzam:

§ 1
Powierzyć stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sienmówku Pani Elżbiecie Strzałkowskiej na okres 2 lat tj. od dnia 01 marca 2008r. do 31 sierpnia 2010r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2008r.


Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński[1] Zmiany tekstu jednolitego o systemie oświaty Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304; Dz.U. z 2004r. Nr 69, poz. 624; Dz. U. z 2004r. Nr 109, poz. 1161; Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141; Dz. U. z 2005r. Nr 131, poz.1091; Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020; Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1400; Dz. U. z 2005r. Nr 94, poz. 788; Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043; Dz. U. z 2006r. Nr 208, poz. 1532; Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273; Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542

[2] Zmiany tekstu jednolitego o samorządzie gminnym Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (28 lutego 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:59:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071