2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 21/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku

z a r z ą d z a m

§ 1

Przydzielić Państwu Monice i Zbigniewowi Jastrzębskim lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 o powierzchni 45,50 m2 położony w budynku nr 32 położony w Lubrańcu przy ulicy Szkolnej wraz z lokalami przynależnymi tj. piwnicą i budynkiem gospodarczym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (13 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 09:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218