2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 23/2008


BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .. zm. [1] ) w związku z § 1 i § 6 uchwały Nr XLIV/337/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 153, poz. 2237 )

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przeprowadzić w Sołectwie Annowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Andrzejewo –wa, część wsi Annowo,
2) Kazimierzewo –wa, część wsi Annowo,
3) Pańkowo , - wa , część wsi Annowo,
4) Władysławowo , -wa, część wsi Annowo.

§ 2

1. Przeprowadzić w Sołectwie Bielawy konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Przydatki , - ków , część wsi Bielawy.

§ 3

1. Przeprowadzić w Sołectwie Bodzanowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Bodzanowo – Wieś , -wa - wsi , część wsi Bodzanowo,
2) Nowe Bodzanowo , -wego – wa , część wsi Bodzanowo,
3) Galowo , – wa , część wsi Agnieszkowo,
4) Stefanowo , – wa , część wsi Agnieszkowo.

§ 4

1. Przeprowadzić w Sołectwie Dąbie Kujawskie konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Kolonia Stocka , - nii – kiej , część wsi Stok,
2) Kolonijka Stocka , - ki – kiej , część wsi Stok,
3) Parcele Stockie , - li – kich , część wsi Stok.

§ 5

1. Przeprowadzić w Sołectwie Dęby Janiszewskie konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Businek , - nka , część wsi Dęby Janiszewskie.

§ 6

1. Przeprowadzić w Sołectwie Janiszewo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Janiszewo – Parcele , - wa – cel, część wsi Janiszewo.

§ 7

1. Przeprowadzić w Sołectwie Kazanie konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Przydatki , - ków , część wsi Dobierzyn,
2) Kazanie Ukazowe , - nia – ego , część wsi Kazanie,
3) Kazanie – Włościanie , - nia – cian , część wsi Kazanie .

§ 8

1. Przeprowadzić w Sołectwie Kłobia konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Gadzinowo , -wa , część wsi Kłobia,
2) Kłobia Poduchowna , - Bi – nej ,, część wsi Kłobia,
3) Kłobia Południowa , - Bi – nej, część wsi Kłobia,
4 ) Kłobia Północna , - Bi – nej , część wsi Kłobia ,
5) Nowa Kłobia Południowa, - wej – Bi –wej , część wsi Kłobia Nowa,
6) Nowa Kłobia Północna , - wej – bi – nej , część wsi Kłobia Nowa,
7) W Polu , część wsi Kłobia Nowa.

§ 9

1. Przeprowadzić w Sołectwie Koniec konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Koniec – Kwilno , - ńca – na , część wsi Koniec.

§ 10

1. Przeprowadzić w Sołectwie Krowice konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Parcele , - cel , część wsi Krowice,
2) Rozkosz , - szy , część wsi Krowice.

§ 11

1. Przeprowadzić w Sołectwie Lubraniec- Parcele konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Kolonia Turowo , - nii – wa , część wsi Turowo.

§ 12

1. Przeprowadzić w Sołectwie Lubrańczyk konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Julianowo , - wa , część wsi Lubrańczyk,
2) Włościanki , - ek , cęść wsi Lubrańczyk.

§ 13

1. Przeprowadzić w Sołectwie Milżynek konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Jastrząbek , - bka , część wsi Borek,
2) Milinek , - nka , część wsi Borek,
3) Wiktoryn , - na, część wsi Milżynek.

§ 14

1. Przeprowadzić w Sołectwie Ossowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Rumuncin , - na, część wsi Siarczyce,
2) Za Młynem , część wsi Siarczyce.

§ 15

1. Przeprowadzić w Sołectwie Redecz Kalny konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Nowa Kolonia , - wej – nii , część wsi Redecz Kalny,
2) Sachalin , - na , część wsi Redecz Kalny,
3) Stara Kolonia , - rej – nii , część wsi Redecz Kalny.

§ 16

1. Przeprowadzić w Sołectwie Redecz Wielki konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Stefanowo , - -wa , część wsi Redecz Wielki –Wieś.

§ 17

1. Przeprowadzić w Sołectwie Sarnowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Ostrowo , - wa , część wsi Sarnowo,
2) Sarnowskie Parcele , - kich – li , przysiółek wsi Sarnowo.

§ 18

1. Przeprowadzić w Sołectwie Siemnówek konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowej nazwy miejscowości:
1) Jasinek , - nka , część wsi Siemnówek .

§ 19

1. Przeprowadzić w Sołectwie Skaszyn konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Leonowo , - wa , część wsi Skaszyn,
2) Skaszyńskie Parcele , - kich – li , część wsi Skaszyn.

§ 20

1. Przeprowadzić w Sołectwie Sułkowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Sułkowo – Osada, - wa –dy , część wsi Sułkowo,
2) Sułkowo – Towarzystwo , - wa – wa , część wsi Sułkowo.

§ 21

1. Przeprowadzić w Sołectwie Świątniki konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Franciszkowo, - wa , część wsi Świątniki,
2) Marcjanowo , - wa , część wsi Świątniki,
3) Mikołajewo , - wa , część wsi Świątniki,
4) Wincentowo , - wa , część wsi Świątniki.

§ 22

1. Przeprowadzić w Sołectwie Wiktorowo konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Wolskie Holendry , - kich – rów, część wsi Wiktorowo,
2) Zaborówek , - ka , część wsi Wiktorowo.

§ 23
Rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami sołectw ustala się na dzień 01 czerwca 2008 r. zakończenia na dzień 31 sierpnia 2008 r.

§ 24
Powołać komisję do przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Jerzy Pawłowski - przewodniczący,
2) Alicja Świercz - członek,
3) Jolanta Chudyk - członek.

§ 25

Konsultacje z mieszkańcami sołectw przeprowadzi komisja na zebraniach wiejskich z mieszkańcami w trybie określonym w statucie sołectwa.

§ 26

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (19 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 10:00:23)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2008, 08:55:14)
Zmieniono: modyfikacja wprowadzonych danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1593