2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 26/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.1) i § 7 ust. 1 Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego dla Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 maja 2007 r.

Zarządzam:

§ 1

Ustalić cennik opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu, stanowiącym załącznik nr 1 (79kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy Cmentarza Komunalnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

______________________
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (26 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 10:09:38)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 10:14:08)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1375