2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie nr 27/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )

z a r z ą d z a m

§ 1

Skierować do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu położone w Lubrańcu przy ul. Sportowej oznaczone numerami:
– działka nr 623/60 o powierzchni 27 m2,
– działka nr 623/61 o powierzchni 25 m2
Dla w/w działek w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr37550.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (27 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 10:15:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405