2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 30/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego
inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno.


Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 )

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót w składzie:

1. Marcin Czarniak - Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Kolanowski - Członek Komisji
3. Alicja Skrzypczyńska - Członek Komisji
4. Agnieszka Wiśniewska - Członek Komisji


§ 2

Z dokonanego odbioru końcowego zostanie spisany protokół wykonania robót.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (30 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 sierpnia 2008, 08:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1337