2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 35/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

z a r z ą d z a m

§ 1

Skierować do sprzedaży lokal mieszkalny o powierzchni 22,80m2 oznaczony numerem 2 położonym w budynku nr 32 w Lubrańcu przy ul. Szkolnej na działce oznaczonej nr 263/1 o powierzchni 0,5726 ha wraz z lokalami przynależnymi tj. piwnicą o pow. 2,5m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 6,00 m2.
Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta 57517.

§ 2

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu ma dotychczasowy najemca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (26 czerwca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 sierpnia 2008, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419