2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 30a/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )

z a r z ą d z a m

§ 1

Skierować do sprzedaży w drodze przetargu zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 309/5 o powierzchni 0,1352 ha położoną w Lubrańcu przy ul. Strażackiej.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 9010.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 27 marca 2006 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (30 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2008, 13:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231