2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 40/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu

Na podstawie art.234 Kodeksu Pracy oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.)[1]

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza:

§ 1

Powołuje zespół powypadkowy w następującym składzie osobowym:

1. Hanna Pietrzak – inspektor d/s kadr
2. Grażyna Bakalarska – inspektor d/s rolnictwa

w celu ustalenia okoliczności i przyczyn śmierci pracownika Sławomira Gralaka w dniu 28.07.2008 roku na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu.

§ 2

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy i wraz z dokumentacją powypadkową niezwłocznie doręcza pracodawcy w celu zatwierdzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


______________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 14, poz. 117 i z 2006r. Nr 215, poz.1582


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:22:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324