2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 44/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników.


Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. Nr 147, poz. 931 )


Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników do dnia 15.IX.2008r.

§ 2

Wniosek składa się w placówce i szkole do której uczęszcza dziecko i uczeń w roku szkolnym 2008/2009.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


______________________________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego o samorządzie gminnym Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (28 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177