2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 45/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku po byłym OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania.


Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji w składzie:

1. Marcin Czarniak – Przewodniczący Komisji
2. Alicja Skrzypczyńska – Członek Komisji
3. Agnieszka Wiśniewska - Członek Komisji
4. Jolanta Chudyk – Członek Komisji


§ 2

Komisja dokona odbioru końcowego inwestycji w dniu 29 sierpnia 2006r. Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania prac.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z


mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (28 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226