2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 49/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 1 września 2008 roku
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku

z a r z ą d z a m

§ 1

Przydzielić Państwu Annie i Błażejowi Wojciechowskim lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 o powierzchni 39,31 m2 oraz pomieszczenie przynależne nr 8 o pow. 4,48 m2 położony w budynku (budynek po byłym OHP) w Lubrańcu przy ulicy Kaliskiej 44.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (1 września 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:43:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198