2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie nr 53/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz
art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza:

§ 1

Przyjmuje się wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok
określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 53/2008
z dnia 24 września 2008 roku


Określenie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok.

DOCHODY : - wzrost średnio dochodów własnych od 0 – 10%.

WYDATKI: - przeciętny wzrost wydatków bieżących od 0 – 15% w tym:

- wzrost indywidualnych wynagrodzeń w/g zatrudnienia
w miesiącu październiku 2008 roku od 5 – 8%

– plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne zgodnie z
przyjętym przez Radę Miejską limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2009 rok w/g załącznika do uchwały budżetowej na 2008 rok..


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (24 września 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 października 2008, 13:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173