2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 60/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej weryfikującej wnioski o przyznanie pomocy
finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów.


Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. ( uchwała Nr XVII/116/2008 )


zarządzam:

§ 1

Powołać Komisję Zdrowotną w następującym składzie:

1. Agnieszka Skalska – Inspektor d/s Kultury i Zdrowia - przewodnicząca
2. Jerzy Pawłowski – Sekretarz Gminy - członek
3. Dariusz Sulkowski – Główny Księgowy ZOEASiPS Gminy i Miasta w Lubrańcu – członek
4. Monika Krawczyk – Prezes Oddziału ZNP – członek
5. Małgorzata Soboń – NSZZ „ Solidarność ” - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (17 października 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2008, 09:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291