2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 67/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 listopada 2008 roku

w sprawie powołania zespołów spisowych.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. [1]) i § 14 Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec – załącznik do Zarządzenia Nr 83/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza:

§ 1

Powołuje się na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespoły spisowe w następującym składzie:

Zespół Nr 1
1) Kapelińska Henryka – przewodnicząca zespołu
2) Antczak Agnieszka – członek
3) Skalska Agnieszka – członek

Zespół Nr 2
1) Pietrzak Hanna – przewodnicząca zespołu
2) Pawłowska Bożena – członek
3) Lewandowska Danuta – członek

Zespół Nr 3
1) Skrzypczyńska Alicja – przewodnicząca zespołu
2) Kamińska Emilia – członek
3) Gardyza Agnieszka – członek

§ 2

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie spisu z natury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (24 listopada 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2009, 13:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079