2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 75/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych
z modernizacją budynku urzędu gminy w Lubrańcu.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać komisję do przeprowadzenia odbioru robót związanych z modernizacją budynku urzędu gminy w Lubrańcu w składzie:

1. Marcin Czarniak - Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Kolanowski - Zastępca przewodniczącego
3. Paweł Kamiński - Członek Komisji
4. Alicja Skrzypczyńska - Członek Komisji
5. Agnieszka Wiśniewska - Członek Komisji

§ 2

Komisję powołuje się na czas realizacji inwestycji.

§ 3

Komisja może dokonać odbioru robót w składzie min. 3 osoby.

§ 4

Komisja dokona odbioru inwestycji. Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania prac.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Lubraniec

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (19 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 21:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153