Otwarty konkurs ofert w 2010r.


Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 14, art.5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96 poz. 873, zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 z 2009r Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241). ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (4 lutego 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (4 lutego 2010, 15:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1959