otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 roku w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr  234 poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/98/2011roku Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 
ogłasza:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (23 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 grudnia 2011, 10:56:43)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 stycznia 2013, 15:56:22)
Zmieniono: publikacja wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1825