otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 16 art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr  234 poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/98/2011roku Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
ogłasza :

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (2 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 lipca 2012, 14:31:05)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (14 sierpnia 2012, 16:26:11)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1994