otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/356/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
ogłasza:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 kwietnia 2015, 15:11:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (30 kwietnia 2015, 13:47:22)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1332