otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (12 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2018, 09:15:45)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (16 marca 2018, 10:37:53)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 866