WOO.4260.162.2017.JM.2

                     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego                                           w/s  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
                     pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190618C Kazanie - Turowo"

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) stosownie do art. 73 ust.1 pkt. 1, i 74 ust. 3           ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)


obwieszczenie (827kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (12 grudnia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (12 grudnia 2017, 13:23:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446