RG.6220.17.2013.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49 kpa zawiadamia o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ""Budowy na działce nr. 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW, o maksymalnej wysokości do 180m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym."


opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (631kB) pdf
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (3148kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (3 września 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 września 2013, 14:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1172